SpojovacŪ materiŠl

Skrutky do dreva, skrutky do plechu, tyŤe a svornŪky, podloěky, nity, poistnť krķěky, matice, metrickť örķbky, zŠvlaŤky