Farby a laky

Interiťrovť farby na steny, tůnovacie farby, farby na kov, drevo a betůn, laky a lazķry na drevo, tmely, sadry, lepidlŠ, riedidlŠ, odhrdzovaŤe, maliarske pomŰcky, vyznaŤovacie spreje pre lesnŪctvo a stavebnŪctvo.